Đức Phật dạy 4 nhóm bạn chúng ta cần tránh xa, phải cẩn trọng

Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy có 4 hạng người phải xem không phải là bạn, dẫu họ tự cho là bạn của mình.
Hạng người thứ nhất: Vật gì cũng lấy hết, cái gì cũng đòi hỏi, cái gì cũng xin xỏ.
Hạng thứ 2: Chỉ nói giỏi.
Hạng thứ 3: Hạng người nịnh hót.
Hạng thứ 4: Những người bạn tiêu pha xa sỉ.
Mời quý vị và các bạn cùng xem video để được nghe Thầy phân tích về 4 nhóm bạn trên và chia sẻ video để nhiều người được biết hơn nhé!

Xem thêm:
Pháp Thoại: “Thầy Tốt Bạn Hiền Chớ Xa!
Thầy Tốt, Bạn Hiền – Những Nhân Tố Lớn Giúp Người Tu Thành Tựu Đạo Pháp

Tags:
Link to map Back top top