Tại Sao Có Người Giàu Sang, Phú Quý Mà Lại Không Được Hưởng Cuộc Sống Hạnh Phúc?

Trong kinh Nikaya, bài “Giàu mà không được hưởng”, Đức Phật dạy:
“Thật như vậy, thưa Đại vương! Một kẻ không phải chân nhân, dầu cho có được tài sản lớn cũng không đem lại an lạc cho mình, cha mẹ, vợ con, các người phục vụ, bạn bè thân hữu; đối với các vị Sa môn, Bà la môn, không thiết trí các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng đưa lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản của người ấy nếu không thọ dụng chân chính, thời vua chúa sẽ cướp đoạt, hay trộm cắp cướp đoạt, hay bị lửa đốt, hay bị nước cuốn trôi, hay bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nếu không thọ dụng chân chính, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng”.
Nghiệp là năng lực tâm linh sinh ra do hành vi có chủ đích tác ý của chúng ta trên hành động, lời nói và ý nghĩ. Từ đoạn kinh trên, chúng ta thấy nghiệp tạo ra chúng ta giàu sang hay nghèo khổ, tài sản nhiều hay tài sản ít, được thọ hưởng tài sản hay không được thọ hưởng tài sản. Nghiệp cũng tạo ra hành vi, tính cách của con người, hoàn cảnh sống của con người. Đức Phật khuyến khích người đệ tử Phật phải biết tạo ra tài sản chân chính. Tài sản đó phải được dùng để chăm lo cho bản thân, gia đình, thân thuộc và những cộng sự. Quan trọng hơn là phải biết cúng dường Tam Bảo, vun bồi những nhân lành, tích lũy phước báu để gặt hái nhiều quả báo tốt lành trong đời này và nhiều đời sau.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe video sau đây để hiểu tại sao có người giàu sang, phú quý mà lại không được hưởng cuộc sống hạnh phúc qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

Xem thêm: Phẩm Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp – Kinh Nikaya Giảng Giải

Tags:
Link to map Back top top