Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Quỷ là một loài trong lục đạo, gọi là ngạ quỷ. Theo lời Đức Phật dạy, quỷ có rất nhiều loại, nhiều hạng như quỷ Dạ Xoa, quỷ La Sát,…trong đó có loại quỷ hấp tinh khí của người. Loại quỷ hấp tinh khí của người cũng có nhiều hạng, nhiều loại. Thế nhưng, con quỷ này nó đến với người, nó đến với chúng ta phải có nhân duyên. Vậy nhân duyên gì khiến con người chiêu cảm loài quỷ hấp tinh này?

>>> Tại sao ngạ quỷ làm hại được con người?

Bài giảng “Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?” của Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ làm sáng tỏ vấn đề này!

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top