Khất Sĩ – Bậc Trưởng Lão | Kinh Nikaya Giảng Giải

Khất sĩ là một trong những ý nghĩa cao quý của Tỳ – kheo. Nói về người khất sĩ, Đức Thế Tôn đã dạy: “Khất sĩ là người “ăn xin” nhưng không phải kẻ ăn xin nào cũng là khất sĩ”. Tại sao lại như vậy?

Lại nữa, ở đời chúng ta thường kính nể và gọi những vị có tuổi, có học vị là bậc trưởng lão. Còn trong đạo Phật thì những điều trên đã đủ để được gọi là “bậc trưởng lão” chưa?

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng để hiểu hơn về những vị tỳ kheo nhé!

Xem thêm: Bước Chân Người Khất Sĩ

Tags:
Link to map Back top top