trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải
Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Trí tuệ và nhận thức khác nhau ở đâu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

30/09/2020

8 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thức hay nhận thức chính là sự nhận biết, là sự thu góp mọi kiến thức và kinh nghiệm. Hằng ngày, chúng ta đều đang sống bằng sự nhận thức. Còn tuệ hay trí tuệ là cái thấy rõ ràng, chính xác mọi sự, mọi vật đúng như thực tướng của nó. Tuệ giống như một cái biết từ trong tự tính.
Để hiểu hơn về nhận thức và trí tuệ, quý Phật tử có thể lắng nghe video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây.

Video tiếp theo