Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích – Kinh Nikaya Giảng Giải

“Cúng cơm cho người mất thì họ có ăn được không ?”
“Nếu ăn được thì tại sao vẫn còn nguyên?”
“Phải cúng lễ như thế nào để thế giới bên kia được thụ hưởng ?”
Đó chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người khi làm lễ cúng cho ông bà tổ tiên quá cố vào ngày giỗ hay những ngày lễ tết.

Vậy để trả lời những thắc mắc này, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích” trong kinh Nikaya!

Tags:
Link to map Back top top