Hương Của Đức Hạnh – Kinh Nikaya Giảng Giải

“Hương của các loài hoa, không bay ngược chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân, tỏa khắp mọi phương trời”.

Hương của đức hạnh là một loại siêu hương lan tỏa khắp đất trời, ngây ngất mọi tâm hồn, bay muôn nơi mà chẳng tan loãng theo thời gian và trong không gian. Vậy đức hạnh ấy là gì mà cao quý đến như vậy?

Hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Hương Của Đức Hạnh” trong tạng kinh Nikaya để có câu trả lời các bạn nhé!

Tags:
Link to map Back top top