Ngạ quỷ có thể giúp đỡ cho con người được không?

[TRÍCH – Video Đức Phật Từ Bỏ Sự Tinh Tấn, Lại Khuyên Đệ Tử Nên Tinh Tấn? | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – Câu 140 – Ngày 27/6/2018]

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng: “Trong ngạ quỷ có rất nhiều loài, có những loại ngạ quỷ có phước, có oai lực. Như là loài quỷ Dạ Xoa, rất mạnh. Khi Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền thì Ngài bị một con quỷ Dạ Xoa đi qua, nó đập vào đầu Ngài một cái. Ngài nói rằng, nếu lúc ấy không phải Ngài nhập định, thì cái đập của nó có thể vỡ cả núi Tu Di”.

Điều này cho thấy rằng loài ngạ quỷ có thể tác động và làm hại con người. Vậy cũng với khả năng tác động đến con người như vậy thì trong trường hợp nào loài ngạ quỷ có thể giúp đỡ, hộ trì cho con người?

Trong video “Ngạ quỷ có thể giúp đỡ cho con người được không?” trên đây do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng sẽ giúp chúng ta trả lời được câu hỏi này.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top