Nguồn gốc của trí nhớ và các loại trí nhớ

Chúng ta nhớ được các sự vật, hiện tượng trong quá khứ là nhờ vào trí nhớ. Không chỉ người trí thức, người có học, mà tất cả mọi người trên thế gian này đều có trí nhớ. Nhờ có trí nhớ, chúng ta mới có thể học tập các kiến thức, học hỏi các công nghệ, kĩ thuật; hoặc sống và làm việc ở trên đời.

>>> Quá khứ – hiện tại – tương lai và những bài học ý nghĩa về thời gian

Vậy, trí nhớ từ đâu mà ra? Có bao nhiêu loại trí nhớ? Qua video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ có được câu trả lời cho các câu hỏi này, và có thêm nhiều hiểu biết về trí nhớ.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top