Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo – Kinh Nikaya Giảng Giải

Sống trên đời ai cũng muốn có tài sản. Thế nhưng có người vừa sinh ra đã giàu, lại có những người quanh năm tần tảo, làm việc không ngơi tay mà cuối đời họ vẫn phải sống trong cảnh nghèo túng? Tại sao lại như vậy?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời của Thầy Thích Trúc Thái Minh phân tích theo quan điểm của đạo Phật.

Xem thêm:

Giàu Có Dễ Sinh Tật – Kinh Nikaya Giảng Giải

5 Lý Do Thúc Đẩy Chúng Ta Làm Giàu Theo Lời Phật Dạy

Tags:
Link to map Back top top