Phải làm sao khi bị người khác sỉ nhục? Vấn đáp Phật Pháp kỳ 7

Trong kinh Phật dạy, có tám ngọn gió mà ai cũng phải đối mặt, đó là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Việc chúng ta bị hủy nhục hay bị người khác sỉ nhục cũng là một trong tám ngọn gió đó. Hủy nhục nghĩa là bị sỉ nhục, bị bôi nhọ, bị phỉ báng. Ngay như Đức Phật là một bậc vĩ nhân cao quý nhất của thế gian, được trời, người tôn kính nhưng Ngài cũng không tránh khỏi những lời vu oan giá họa, bị phỉ báng, ác hại. Chúng ta cũng vậy, danh tiếng sự nghiệp có khi phải mất cả cuộc đời để gây dựng nhưng chỉ cần vài vết nhơ thì thanh danh cả đời bỗng chốc tan thành mây khói. Cho nên, vinh – nhục trong đời ai cũng có, nhưng quan trọng là mình phải có bản lĩnh đối mặt và vượt qua.
Vậy phải làm sao khi bị người khác sỉ nhục, buông lời phỉ báng?

Khi bị người khác sỉ nhục, buông lời phỉ báng chúng ta nên làm gì?

Khi bị người khác sỉ nhục, buông lời phỉ báng chúng ta nên làm gì?

Các bài bạn nên xem:

Người thực hành hạnh “nhẫn” là người sở hữu kho báu thiện lương, có thể tránh khỏi đau khổ, chuyển nguy thành an

Vượt Qua Rào Cản Nhút Nhát, Sợ Hãi, Phân Vân Trước Mọi Việc

Cách Vượt Qua Nỗi Ám Ảnh Đau Buồn Trong Quá Khứ – Vấn Đáp Phật Pháp

Hạnh Nhẫn Nhục Với Người Tu Phật

Người tham cầu lợi dưỡng khó thực hành được pháp giải thoát

Tags:
Link to map Back top top