Phẩm Quảng Diễn, kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Đức Phật dạy: Được thân người như đất trong móng tay, mất thân người như đất trong đại địa.” Thân người khi mất rồi, muôn kiếp khó được lại. Vậy nên, người đệ tử Phật phải coi thân là phương tiện đưa ta ra khỏi ngôi nhà lửa, luôn thấy được cảnh giới của thân, tâm là huyễn hóa, không thật, để thể nhập đạo.

Khi mất thân người muôn kiếp khó được lại

Khi mất thân người muôn kiếp khó được lại

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải phẩm Quảng Diễn trong kinh Pháp Cú ở video sau đây. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Các bài bạn nên xem:

Tổng hợp các bài giảng kinh Pháp Cú tại đây!

Phẩm Đạo Hạnh

Phẩm Đao Lợi

Phẩm Ái Dục

Phẩm Kiết Tường

Phẩm Lợi Dưỡng

Tags:
Link to map Back top top