Pháp Thoại: Cốt Yếu Tu Hành

Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là một vị vua của một nước, Ngài bận nhiều việc công, việc nước nhiều lắm nhưng bên cạnh đó, Ngài rất hâm mộ Phật Pháp, yêu mến Phật Pháp từ khi còn bé. Cho nên, Ngài muốn học cái gì đấy, tinh túy nhất, cốt tủy nhất của Phật Pháp. Cho nên, Ngài đã gặp Tuệ Trung Thượng Sỹ và xin Tuệ Trung Thượng Sỹ là xin Thầy dạy cho Ngài là cái gì là cốt tủy của Phật Pháp để mà tu hành? Vậy cốt tủy của Phật Pháp hay là cốt yêu tu hành là gì?

Kính mời quý Phật tử cùng đón xem bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh với chủ đề Cốt Yếu Tu Hành

Xem thêm: Tu Thân, Khẩu, Ý – Kinh Nikaya Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top