Pháp Thoại: Hạnh Phúc Được Gặp Chính Pháp

Nhân dịp chuyến thăm sang bên đất nước Ấn Độ, phái đoàn của Chư Tăng chùa Ba Vàng đã dịp đi hành hương nơi Đức Phật đản sinh – nay thuộc nước Nepal. Tại dưới cội cây Bồ Đề tại vườn Lâm Tỳ Ni, Sư Phụ – Thích Trúc Thái Minh đã có buổi sách tấn đại chúng và khẳng định thêm niềm tin cho biết bao người là Đức Phật là một Người hoàn toàn có thật và mong rằng đại chúng sẽ là những người sẽ thực hành và phát huy giáo Pháp của Đức Phật để giáo Pháp không bị mai một sớm.

Xem thêm: Nghe Pháp Được Lợi Ích – Kinh Nikaya Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top