Pháp Thoại: Lễ Tri Ân Sư Phụ Nhân Ngày 20-11

Lễ tri ân Sư Phụ – Thầy Thích Trúc Thái Minh nhân ngày 20/11. Thầy không phải người sinh ra chúng con nhưng Thầy lại là người sinh chúng con ra trong giáo Pháp của Như Lai.  Hàng Phật tử chúng con dâng lên những đóa hoa tươi đến Sư Phụ – Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Tần tảo khuya sớm trăm đường

Mịt mờ Thành Đẳng con đường Thầy đi

Dòng đời vất vả nghĩ suy

Quang danh hư ảo nhiều khi chẳng thành

Cội nguồn dòng chảy Lựng Xanh

Thầy về nơi ấy xuân canh muôn thời.

Xem thêm: Lược Sử Chùa Ba Vàng 

Tags:
Link to map Back top top