trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Bản chất của sự sợ hãi dưới góc nhìn đạo Phật

18/05/2020

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thầy Thích Trúc Thái Minh từng nói: "Đã là phàm phu luân hồi thì còn đầy sợ hãi… Giáo lý của Đức Phật chỉ cho chúng ta rất rõ con đường đi đến chỗ diệt trừ mọi sự lo sợ, mọi sự khổ đau."

>> Hành trì kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – phương pháp tu tập chuyển hóa khổ đau

 Chúng ta thường sợ hãi khi sự việc xảy đến mình không làm chủ được nó

Chúng ta thường sợ hãi khi sự việc xảy đến mình không làm chủ được nó

Trên đây là video do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng, giúp chúng ta hiểu rõ về nguồn gốc và cách dứt trừ nỗi sợ hãi theo góc nhìn đạo Phật.

Các bài nên xem: