trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Công đức thù thắng của việc xuất gia

27/03/2021

40 Lượt xem

Người xuất gia chân thật là người bước đi trên một con đường cao rộng, hy sinh cái riêng tư, sống vì tất cả mọi người, không có những nhu cầu riêng cho bản thân mình và bỏ những thứ khó bỏ, làm những việc khó làm.Trong bài kinh “Công đức xuất gia”, Đức Phật đã chỉ dạy về công đức của người chân thật xuất gia là vô lượng, không thể nghĩ bàn.Kính mời quý vị cùng tìm hiểu trong video trên đây!

Video tiếp theo