trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Người xuất gia xứng đáng được cúng dường với 22 điều cao quý sau đây

09/04/2021

101 Lượt xem

Người xuất gia là những người từ bỏ cuộc sống thế tục, đi theo con đường Đức Phật đã đi. Người xuất gia có 20 pháp thực hành cao thượng và 2 pháp nâng đỡ khiến cho vị ấy trở nên cao quý, xứng đáng để cho chúng ta đảnh lễ, cúng dường.

Hãy cùng tìm hiểu 22 pháp ấy trong video dưới đây để chúng ta thêm lòng tôn kính đối với người xuất gia.

Video tiếp theo