trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại: Tam tư lương Tịnh độ giảng trạch - tư lương "nguyện"

16/06/2019

2 Lượt xem

Để vãng sinh về Tịnh độ, ngoài tư lương tín và tư lương hạnh ra thì tư lương cuối cùng là tư lương nguyện cũng rất là quan trọng. Vì nó thể hiện lòng mong muốn, khát khao của chúng ta. Để sinh về Tịnh độ được thì chúng ta cũng phải có ước muốn, khao khát được sinh về Tịnh độ. Và bao nhiêu công đức phước lành, từ "tín" và từ "hạnh" chúng ta lập được thì chúng ta đều nguyện tất cả những việc ấy, một chí, một hướng sinh về Tịnh độ. Nguyện hồi hướng tất cả những việc ấy sinh về Tịnh độ.

Video tiếp theo