trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp tu đầu đà không phải là khổ hạnh cực đoan

27/04/2021

96 Lượt xem

Pháp đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hành được 13 hạnh Đầu Đà này.
Trong kinh Mi Tiên vấn đáp, Đại đức Na Tiên đã nói về những hạng người không thể thực hành hạnh đầu đà.
Kính mời quý Phật tử theo dõi video “Pháp tu đầu đà không phải là khổ hạnh cực đoan” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây.

Video tiếp theo