trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Sức mạnh của tâm từ bi, có thể giúp con người thoát khỏi tai ương, họa nạn

17/05/2020

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đức Phật dạy rằng, tâm từ bi là gốc của mọi thiện Pháp. Từ bi là tình yêu thương rộng khắp, không chỉ với con người mà với cả con vật, muôn loài chúng hữu tình; mong muốn chúng sinh được thoát khỏi khổ đau. Người nào sung mãn tâm từ bi, mong muốn điều tốt lành đến với mọi người, mong cho mọi người được giác ngộ thì sẽ được 11 điều lợi ích.

Đức Phật - Người có lòng từ bi chan rải khắp muôn loài

Đức Phật - Người có tâm từ bi chan rải khắp muôn loài

Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng về những lợi ích đạt được khi chúng ta có tâm từ bi vô lượng.

Các bài nên xem: