trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 23/01/2021

tức 11/12 Canh Tý

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca là ai?

12/05/2020

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

[Video “Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca là ai?” được trích trong bài giảng kinh Mi Tiên vấn đáp câu 131” được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng vào ngày 30/03/2018]

Sự kiện Đức Phật đản sinh là một đại sự nhân duyên vô cùng thù thắng của thế gian, bởi Ngài là một con người viên mãn, toàn diện, thành tựu đầy đủ công đức, phẩm hạnh, trí tuệ mà không một ai trên thế gian này có thể sánh bằng Ngài. Vì Đức Phật là một con người đặc biệt vĩ đại như thế, cho nên là người đệ tử Phật chúng ta rất muốn tìm hiểu tất cả các việc liên quan đến Ngài, và thông qua cuộc đời của Ngài, chúng ta học được nhiều bài học quý giá.

>>> Những chuyện kỳ lạ khi Đức Phật đản sinh

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi chưa thành Phật, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh ngự nơi Cung trời Đâu Suất (nguồn ảnh: Internet)

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi chưa thành Phật, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh ngự nơi cung trời Đâu Suất (nguồn ảnh: Internet)

Vậy trước khi đản sinh xuống trần gian, Đức Phật Thích Ca là ai? Ngài đã thành tựu công hạnh gì để được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật?

Trong bài giảng “Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca là ai?”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giảng giải chi tiết để chúng ta hiểu được các vấn đề này!

Các bài nên xem: