Pháp Thoại: Thiền – Lợi Ích Của Thiền Đối Với Học Đường

Thiền là một phương pháp để làm cho TÂM chúng ta an định. Vì tâm của chúng ta hàng ngày nó phức tạp, rối ren. Thiền chính là phương pháp để đưa tâm chúng ta an định lại. “An” tức là không có nguy hiểm gì, “định” tức là nó yên. Thiền là phương pháp để đưa tâm chúng ta cho nó về, nó an định hay còn gọi là quản trị tâm của mình. Tức là tập để làm chủ tâm của chúng ta.

Thầy Thích Trúc Thái Minh

Xem thêm: Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giái – Điều Giác Ngộ Thứ Ba 

Tags: ,
Link to map Back top top