Phật dạy tránh xa 10 điều này để không bị quả báo mạng sống ngắn ngủi

Mỗi người sống trên đời đều có tuổi thọ khác nhau, có người sống lâu, khỏe mạnh, nhưng cũng có người luôn bị bệnh tật, tai nạn hoặc bị mạng sống ngắn ngủi. Nguyên nhân có sự khác nhau về thọ mạng giữa người là do hành nghiệp của mỗi chúng sinh. Hành nghiệp thiện được quả báo thiện lành, hành nghiệp ác bị quả báo ác. Nhân quả về thọ mạng rất rõ ràng, minh bạch mà không một đấng quyền năng nào có quyền chi phối và quyết định mạng sống của mỗi chúng ta. Vì lòng từ bi thương yêu chúng sinh, Đức Phật đã dạy “Mười điều khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi” trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt.

>>> Gần 1500 học sinh, sinh viên CLB Tuổi trẻ Ba Vàng được học về giáo lý nhân quả sống thọ, chết yểu

Làm nghề sát hại chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi

Làm nghề sát hại chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi

Trong video trên đây, mười điều này đã được Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải cho các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng nhân ngày sinh hoạt của CLB.

Các video bạn nên xem:

Tags: ,
Link to map Back top top