Phật độ hữu nhân duyên, người vô nhân, vô duyên, Phật cũng không độ được

Đức Phật là bậc đại từ, đại bi, thương hết thảy chúng sinh, Ngài xót thương nhân loại bằng sự bình đẳng tuyệt đối và chỉ dạy cho chúng sinh con đường để thoát khổ. Tuy nhiên, có một sự thật rằng kể cả khi đức Phật còn tại thế, hay cả khi Ngài đã nhập Niết-bàn vẫn có những người không có được phước duyên biết đến Phật, không gặp được giáo Pháp của Phật. Thầy Thích Trúc Thái Minh từng giảng: “Lòng từ bi cứu độ chúng sinh của Đức Phật bình đẳng như mặt trời, như mặt trăng nhưng những ai có duyên với Đức Phật thì mới được cứu độ. Cho nên trong nhà Phật mới có câu: “Phật độ hữu nhân duyên”- người vô nhân vô duyên, Phật cũng không độ được”.

Phật độ hữu nhân duyên, vậy rốt cuộc là người đó là ai?

Phật độ hữu nhân duyên, vậy rốt cuộc là người đó là ai? (Ảnh minh họa) 

Bài giảng trên đây của Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ hơn về vấn đề nhân duyên của chúng sinh với Đức Phật, tại sao trên đời này vẫn còn có người khổ đau, già yếu, bệnh tật,… tại sao Ngài chưa thể cứu độ cho tất thảy các chúng sinh ấy…

Các bài viết nên xem:

Tâm nguyện độ người xuất gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nguyện làm hạt cát, làm vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh

Niệm là gì? Cách niệm để được Phật độ

Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Đức Phật xuống trần gian với bản hoài gì?

Tags:
Link to map Back top top