trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cách vượt qua cú sốc bị bạn thân cướp người yêu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

12/10/2021

53 Lượt xem

Nội dung câu hỏi:
"Con bạch Thầy.
Con có một người bạn, chúng con làm cùng công ty và chơi rất thân, như các cụ hay nói là: “Con chấy cắn đôi”. Thời gian rảnh rỗi chúng con thường hay đi chơi với nhau. Trong những buổi đó thường có người yêu con đi cùng, anh làm trưởng bộ phận kinh doanh trong công ty. Một lần con xích mích với anh ấy, anh nói rằng con không biết cách ứng xử bằng bạn thân con. Rồi thời gian sau khi tình cảm rạn nứt, bạn thân của con và người con yêu lại đến với nhau. Con rất đau khổ, chỉ muốn bỏ công việc hiện tại để đến một nơi thật xa có thế thì con mới không phải chứng kiến hai người họ bên nhau.
Con xin Thầy cho con lời khuyên để vượt qua được nỗi đau này."

Video tiếp theo