Phật tử nên ứng xử ra sao khi bị người thân cản đi chùa?

Đức Phật là bậc giác ngộ, Pháp của Phật giúp cho con người vơi đi nỗi khổ, được an vui, hạnh phúc; chúng ta đi chùa là để lắng nghe những lời dạy trí tuệ của Đức Phật thông qua lời giảng trạch của chư Tăng. Qua đó, chúng ta biết bỏ ác làm lành, làm điều lợi ích cho chính mình cũng như những người xung quanh. Nhưng khi những người ta yêu quý không có niềm tin với Tam Bảo rồi lại có những lời nói không tốt, cản trở việc chúng ta đi chùa thì chúng ta phải ứng xử thế nào để đúng với lời Phật dạy, để tâm được bình an, không bị bận tâm bởi những lời nói không tốt đó?
Trên đây là video của Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ làm sáng tỏ vấn đề đó!

Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top