Quan điểm “sống tốt nên không cần đi chùa” có đúng không?

[TRÍCH – Video Thần Thông Của Đức Mục Kiền Liên Không Đương Cự Nổi Thần Lực Của Kẻ Giết Ngài | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – Ngày 16/3/2018]

Từ xưa đến nay, đi chùa lễ Phật và học đạo đức làm người đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đời sống tâm linh của dân tộc. Mái chùa chính là nơi nuôi dưỡng tâm linh, là chỗ dựa vững chắc cho nền tảng đạo đức của biết bao thế hệ người Việt Nam.
Thế nhưng vẫn còn quan điểm cho rằng, người sống tốt, có đạo đức và sự rèn luyện tốt ở nhà, chăm lo đầy đủ cho bố mẹ, họ hàng thì không cần phải đến chùa?

>>> 4 điều bạn cần biết khi đi chùa đầu năm để bảo tồn phước báu

Vậy quan điểm trên là đúng hay sai?
Video trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ cho chúng ta biết quan điểm của Sư Phụ về vấn đề này!

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top