Sơ lược cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông và bài kệ Cư trần lạc đạo phú

[Video được quay năm 2014]

Trong lịch sử Việt Nam, có một vị vua, khi đang tại vị ở ngôi Thái Thượng Hoàng, Ngài quyết định từ bỏ ngai vàng, thú vui trần thế để đi xuất gia theo đạo Phật, tu khổ hạnh và chứng được đạo quả, được nhân dân suy tôn là vua Bụt, đó chính là Phật hoàng Trần Nhân Tông.

>>> Mục đích của người xuất gia tu đạo Phật là gì?

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Sơ Tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (nguồn Internet)

Phật hoàng Trần Nhân Tông – Sơ Tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (nguồn Internet)

Tương truyền, Ngài là một vị vua am hiểu đạo Phật từ khi còn trẻ tuổi, không màng hư danh; sau khi từ bỏ ngôi vua, Ngài chọn non thiêng Yên Tử làm nơi lập am tu hành, sáng lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, hoằng dương chính Pháp, giáo hóa chúng sinh. Ngài còn để lại nhiều tác phẩm, một trong những tác phẩm tiêu biểu là bài phú “Cư trần lạc đạo”.

Trong video sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải để hiểu thêm về cuộc đời của Phật hoàng Trần Nhân Tông và ý nghĩa sâu sắc của bài phú “Cư trần lạc đạo”; từ đó biết cách ứng dụng Phật Pháp vào tu tập của mình.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top