Sự nguy hiểm của việc phạm giới tà dâm và cách chiến thắng cảm thọ ham thích ái dục

Đối với một người Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, một khi đã có gia đình, vợ con mà vẫn đi ngoại tình tức là đã phạm giới tà dâm. Đã có trường hợp vì không thể cưỡng lại được cảm giác “thích thú, mới lạ” khi đi ngoại tình và bị chính cảm giác này chi phối, dẫn đến việc không kiềm chế được hành vi của mình.

>>> Ngoại tình – Được rất nhiều hay đánh đổi hạnh phúc trong tầm tay?

Người đã có gia đình, vợ con mà vẫn đi ngoại tình tức là đã phạm giới tà dâm

Người đã có gia đình, vợ con mà vẫn đi ngoại tình tức là đã phạm giới tà dâm

Trong video trên Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ phân tích về những mối nguy hiểm của việc người Phật tử phạm giới tà dâm và cũng đưa ra lời khuyên cho người đang ở trong tình trạng này phải tư duy làm sao để chiến thắng sự cám dỗ của cảm thọ ham thích ái dục.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top