Sức mạnh của tâm từ bi, có thể giúp con người thoát khỏi tai ương, họa nạn

Đức Phật dạy rằng, tâm từ bi là gốc của mọi thiện Pháp. Từ bi là tình yêu thương rộng khắp, không chỉ với con người mà với cả con vật, muôn loài chúng hữu tình; mong muốn chúng sinh được thoát khỏi khổ đau. Người nào sung mãn tâm từ bi, mong muốn điều tốt lành đến với mọi người, mong cho mọi người được giác ngộ thì sẽ được 11 điều lợi ích.

Đức Phật - Người có lòng từ bi chan rải khắp muôn loài

Đức Phật – Người có tâm từ bi chan rải khắp muôn loài

Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng về những lợi ích đạt được khi chúng ta có tâm từ bi vô lượng.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top