Tại sao nhà có trẻ mới sinh, gia đình nên tụng kinh Địa Tạng?

Xét theo nghiệp quả và nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, nhà Phật cho rằng, con cái đến với cha mẹ có 4 loại: báo ơn, đòi nợ, trả nợ và báo oán. Theo đó, có những đứa trẻ do phước đức đời trước mà sinh ra, khiến cho cha mẹ vui vẻ, may mắn, làm ăn thuận lợi; nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra do nghiệp báo khiến cho cha mẹ buồn khổ, bệnh tật, bị khuynh gia bại sản.

Nhân duyên giữa cha mẹ và con cái rất đặc biệt, nên Đức Phật đã dạy rằng khi đứa trẻ mới sinh ra thì gia đình nên tụng kinh Địa Tạng để hóa giải ân oán này, chuyển nghịch duyên thành thuận duyên. Vậy, tụng kinh Địa Tạng có lợi ích như thế nào đối với trẻ mới sinh?

Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 

Bài viết bạn nên xem: 

Kinh Địa Tạng Giảng Giải – Danh Hiệu Của Các Địa Ngục

Kinh Địa Tạng Giảng Giải | Phẩm 10 – So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí

Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Đọc Kinh Gì?

Bí quyết sinh con xinh đẹp theo lời Phật dạy | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tags:
Link to map Back top top