Thiếu Nhi Luôn Trong Trái Tim Thầy Thích Trúc Thái Minh

“Tuổi Trẻ chắc chắn sau này sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước, các thế hệ cha anh lớn tuổi già đi rồi phải trao lại đất nước cho các bạn trẻ và các bạn trẻ chính là người quản lý đất nước này. Bác Hồ dạy rằng: “Tuổi trẻ phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Không thể để tuổi trẻ lười học và lười làm và không tiến bộ, lại tụt hậu thì không được. Sư Phụ chắc chắn cả một đời này để là Người trông vườn, ươm vườn trí tuệ và đặc biệt nhất là hàng tuổi trẻ.” – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tags:
Link to map Back top top