Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?

[Trích Video – Quả Của Thiện Và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 134 – Ngày 29/4/2018]

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy: “Với đạo Phật, ăn chay chủ yếu để thực hiện tâm từ bi là chính. Vì chúng ta không muốn sát hại mạng sống của muôn loài. Chúng ta tu tập tâm bình đẳng bởi muôn loài vạn vật trên Trái đất này đều có quyền được sống. Dù đó là con giun, dù đó là con gián; nó cũng đã sinh ra, nó cũng là một sinh mạng, một sinh linh, nó cũng có quyền được sống. Chẳng ai cho mình quyền được phép giết loài đó đâu. Thế nên, chúng sinh, sinh linh là bình đẳng về mạng sống. Ai cũng có quyền được sống, loài nào cũng có quyền được sống. Chúng ta ăn chay là đang thể hiện, bày tỏ sự bình đẳng này. Và với tâm từ bi, chúng ta không muốn tổn hại mạng sống của các loài. Cho nên chúng ta ăn chay là như vậy”.

>>> Kinh Nikaya – Lợi ích của tu tập tâm từ bi

Trong nhà có bàn thờ Phật, gia chủ có bắt buộc phải ăn chay?

Trong nhà có bàn thờ Phật, gia chủ có bắt buộc phải ăn chay?

Cũng từ tinh thần từ bi này mà nhiều người lại cho rằng tu theo đạo Phật bắt buộc phải ăn chay, không được ăn mặn. Vậy quan niệm trên có đúng không?

Trong video “Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay” với lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chúng ta sẽ biết được câu trả lời.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top