trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thứ Hai, 08/03/2021

tức 25/1 Tân Sửu

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Buổi 8: Phẩm 4 - Phẩm Tín Giải

22/08/2020

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tụng kinh "Diệu Pháp Liên Hoa" (có chữ) | Buổi 8: Phẩm 4 - Phẩm Tín Giải
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video nhé!
Các bài nên xem:

    • Tụng kinh "Diệu Pháp Liên Hoa" (có chữ) | Buổi 7: Phẩm 3 - Phẩm Thí Dụ tại đây!