trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 27/02/2021

tức 16/1 Tân Sửu

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Buổi 9: Phẩm 5 - Phẩm Dược Thảo Dụ

23/08/2020

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tụng kinh "Diệu Pháp Liên Hoa" (có chữ) | Buổi 9: Phẩm 5 - Phẩm Dược Thảo Dụ
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video nhé!
Các bài nên xem:

    • Tụng kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (có chữ) | Buổi 8: Phẩm 4 – Phẩm Tín Giải tại đây