trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Vấn đáp Phật Pháp

Vấn đáp Phật Pháp

Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Vấn đáp Phật Pháp
Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Đạo Phật Có Chấp Nhận Sống An Phận Thủ Thường Không? - Vấn Đáp Phật Pháp

20/06/2019

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con có một thắc mắc là quan điểm của đạo Phật dạy người ta biết sống an phận. Nhưng với tuổi trẻ chúng con và tất cả các bạn phải có khát vọng, có hoài bão thật lớn để cống hiến cho cuộc sống này. Theo quan điểm của Thầy thì sự an phận và hoài bão có thật sự cần thiết hay không, có trái ngược với quan điểm của đạo Phật hay không?

Con xin cảm ơn.