trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Vấn đáp Phật Pháp

Vấn đáp Phật Pháp

Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Vấn đáp Phật Pháp
Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Làm thế nào để cầu nguyện được thành tựu?

19/06/2019

19 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Được Thành Tựu? - Vấn Đáp Phật Pháp - Chùa Ba Vàng

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh