trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Vấn đáp Phật Pháp

Vấn đáp Phật Pháp

Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Vấn đáp Phật Pháp
Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Tụng kinh, cầu siêu bằng tiếng Việt, vong linh người nước ngoài có hiểu và siêu thoát được không?

18/11/2020

13 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Một người sau khi chết, nếu bị đọa làm vong linh, ngạ quỷ thì khi cầu siêu, tụng kinh, khai thị khác ngôn ngữ, họ có hiểu và siêu thoát được không?
Dưới đây là câu hỏi của một bạn có nội dung tương tự gửi đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh:
“Kính bạch Thầy! Ông con mới mất nên con muốn lên chùa cầu siêu cho ông, nhưng gia đình con nói rằng, phải tìm Sư Thầy nào biết tiếng Pháp. Vì ông con là người Pháp, lại không biết tiếng Việt nên khi các thầy khai thị tụng kinh bằng tiếng Việt thì ông sẽ không hiểu được gì, nhưng đã gần hai tháng kể từ khi ông con mất mà con vẫn chưa tìm thấy được Sư Thầy nào con tin tưởng mà lại biết tiếng Pháp để cầu siêu cho ông con. Nên con muốn hỏi Thầy là nếu con đi cầu siêu bằng tiếng Việt thì ông con có hiểu được để mà siêu thoát không”.
Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe câu trả lời trong video trên đây.
Các bài nên xem: