Vô tình mua phải mảnh “đất dữ”, làm sao để gia chủ được bình yên?

Những mảnh đất từng có người làm ăn, buôn bán bị tán gia bại sản, từng có người tự tử thường được coi là đất dữ. Nhìn trên quan điểm của Phật giáo, chủ nhân với đất ở, gọi là chính báo và y báo. Người chủ nhân là chính báo, và những chúng sinh, vong linh trên mảnh đất ấy là y báo. Chính báo như thế nào thì y báo sẽ như vậy. Cho nên, nếu chúng ta mua phải mảnh đất có phần âm dữ thì biết đây là duyên nghiệp của mình; vì mình có duyên với những chúng sinh ở đó nên mình mới mua phải mảnh đất này.

Vậy nếu đã lỡ mua “mảnh đất dữ”, mà không thể đổi, bán được thì làm thế nào để gia chủ vẫn có thể sống bình yên? Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ lý giải vấn đề này trên quan điểm Phật giáo và đưa ra cách thực hiện theo đúng với giáo lý nhà Phật để chúng ta có thể áp dụng thực hành khi gặp trường hợp tương tự.

Các video bạn nên xem:

Tags: ,
Link to map Back top top