trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
phât đản chùa ba vàng 2022 - các bài viết về phât đản chùa ba vàng 2022, tin tức phât đản chùa ba vàng 2022

Chưa đầy 24 tiếng trước thềm Phật đản 2022: Ba Vàng về đêm có nhiều hạnh phúc!

Công tác chuẩn bị cho chương trình Phật đản 2022 đang gấp rút để hoàn thành

Chưa đầy 24 tiếng trước thềm Phật đản 2022: Ba Vàng về đêm có nhiều hạnh phúc!

Chưa đầy 24 tiếng trước thềm Phật đản 2022: Ba Vàng về đêm có nhiều hạnh phúc!

Công tác chuẩn bị cho chương trình Phật đản 2022 đang gấp rút để hoàn thành

06/5/2022

1389 Lượt xem