trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
phát tâm Bồ đề - các bài viết về phát tâm Bồ đề, tin tức phát tâm Bồ đề

Ca khúc: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán. Sáng tác nhạc: Chu Kiều Oanh. Thể hiện: Đức Thương - Đức Hùng

Ca khúc: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Ca khúc: Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ đề

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán. Sáng tác nhạc: Chu Kiều Oanh. Thể hiện: Đức Thương - Đức Hùng

01/8/2021

156 Lượt xem

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 17/6/Tân Sửu

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 17/6/Tân Sửu

Videos khác 🞄 26/7/2021

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Thông báo chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ đề

Thông báo chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ đề

Thông Báo🞄 24/7/2021

Để việc phát tâm Bồ đề được chân thật và lợi ích, chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử tu tập chương trình “Khuyến phát tâm Bồ đề”. Qua sự tu tập này, quý Phật tử sẽ hiểu rõ hơn về công hạnh Bồ đề