Phật tử chùa Ba Vàng vấn an, tri ân hai cụ thân sinh của Sư Phụ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu

Lễ Vu Lan là truyền thống của Phật giáo và của cả dân tộc Việt Nam. Đức Phật đã dạy: “Hiếu đứng đầu muôn hạnh”. Trên tinh thần tri ân và báo ân, ngày 13/7/Canh Tý (tức 31/8/2020), một số Phật tử đại diện cho hơn 160 đạo tràng chùa Ba Vàng đã về vấn an sức khoẻ thân phụ, thân mẫu của Sư Phụ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu.

Các Phật tử đã dâng lên hai cụ thân sinh của Sư Phụ nhân món quà tri ân nhân mùa Vu Lan

Các Phật tử đã dâng lên hai cụ thân sinh của Sư Phụ nhân món quà tri ân nhân mùa Vu Lan

Các Phật tử tụng kinh cầu bình an tại nhà 2 cụ thân sinh của Sư Phụ

Các Phật tử tụng kinh cầu bình an tại nhà 2 cụ thân sinh của Sư Phụ

Tại nhà của thân phụ, thân mẫu của Sư Phụ, các Phật tử đã dâng lên hai cụ món quà tri ân, thực hành chăm sóc sức khỏe cho hai cụ và tụng kinh cầu bình an tại gia đình.

Với tấm lòng tri ân, Phật tử chú tâm tụng kinh cầu an cầu Phật gia hộ cho 2 cụ luôn mạnh khỏe

Với tấm lòng tri ân, Phật tử chú tâm tụng kinh cầu an cầu Phật gia hộ cho 2 cụ luôn mạnh khỏe

Phật tử chụp hình lưu niệm với 2 cụ

Phật tử chụp hình lưu niệm với 2 cụ

Bàn cúng thí thực đã được các Phật tử chuẩn bị tại gia đình 2 cụ

Bàn cúng thí thực đã được các Phật tử chuẩn bị tại gia đình 2 cụ

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top