Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến – ngày 29/9/Canh Tý

Tối ngày 29/9/Canh Tý (tức 14/11/2020), như thường lệ, tại chùa Ba Vàng diễn ra thời khóa sám hối và thính Pháp thường kỳ. Nhưng để kiểm soát được tốt đại dịch COVID-19 cũng như đảm bảo được sức khỏe, an toàn cho quý Phật tử và góp phần giúp các cơ quan chức năng kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn, chùa Ba Vàng đã phát trực tuyến thời khóa sám hối và thính Pháp trên mạng xã hội để các Phật tử có thể tham gia tu tập tại tư gia của mình.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ sám hối tối ngày 29/9/Canh Tý (tức 14/11/2020)

Chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ sám hối tối ngày 29/9/Canh Tý (tức 14/11/2020)

Chư Tăng chùa Ba Vàng trang nghiêm hướng về Tam Bảo

Chư Tăng chùa Ba Vàng trang nghiêm hướng về Tam Bảo

Dù không thể về chùa tham gia thời khóa tu học định kỳ nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, các Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành Pháp ở tại tư gia.

Các Phật tử chùa Ba Vàng tham gia thời khóa sám hối tại tư gia

Các Phật tử chùa Ba Vàng tham gia thời khóa sám hối tại tư gia

Hiểu được lợi ích của Pháp sám hối các Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập tại gia

Hiểu được lợi ích của Pháp sám hối các Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập tại gia

Tuy không thể về chùa nhưng các Phật tử dành thời gian tham gia thời khóa sám hối trực tuyến

Tuy không thể về chùa nhưng các Phật tử dành thời gian tham gia thời khóa sám hối trực tuyến

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top