trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Phúc đức tại mẫu - các bài viết về Phúc đức tại mẫu, tin tức Phúc đức tại mẫu

"Phúc đức tại mẫu" - nhân duyên giữa mẹ và con trong kiếp này

Nhân gian ta thường nói "Phúc đức tại mẫu", ý chỉ rằng con cái sau này sung sướng hay khổ cực, giàu sang hay hèn mọn đều do phúc đức của người mẹ...

"Phúc đức tại mẫu" - nhân duyên giữa mẹ và con trong kiếp này

"Phúc đức tại mẫu" - nhân duyên giữa mẹ và con trong kiếp này

Nhân gian ta thường nói "Phúc đức tại mẫu", ý chỉ rằng con cái sau này sung sướng hay khổ cực, giàu sang hay hèn mọn đều do phúc đức của người mẹ...

13/12/2019

4427 Lượt xem