trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Phúc đức tại mẫu - các bài viết về Phúc đức tại mẫu, tin tức Phúc đức tại mẫu

"Phúc đức tại mẫu" - nhân duyên giữa mẹ và con trong kiếp này

Nhân gian ta thường nói "Phúc đức tại mẫu", ý chỉ rằng con cái sau này sung sướng hay khổ cực, giàu sang hay hèn mọn đều do phúc đức của người mẹ...

"Phúc đức tại mẫu" - nhân duyên giữa mẹ và con trong kiếp này

"Phúc đức tại mẫu" - nhân duyên giữa mẹ và con trong kiếp này

Nhân gian ta thường nói "Phúc đức tại mẫu", ý chỉ rằng con cái sau này sung sướng hay khổ cực, giàu sang hay hèn mọn đều do phúc đức của người mẹ...

13/12/2019

238 Lượt xem