trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
rừng thiền - các bài viết về rừng thiền, tin tức rừng thiền

Rừng thiền Ba Vàng: Về chùa là về với bình yên

Ngay khi bước vào cổng chùa, quý vị đã có thể bắt gặp khu rừng thiền với không gian mở...

Rừng thiền Ba Vàng: Về chùa là về với bình yên

Rừng thiền Ba Vàng: Về chùa là về với bình yên

Ngay khi bước vào cổng chùa, quý vị đã có thể bắt gặp khu rừng thiền với không gian mở...

28/01/2023

156 Lượt xem