trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
sám hối chuyển hóa - các bài viết về sám hối chuyển hóa, tin tức sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/12/Nhâm Dần

Sám hối không chỉ là phương pháp tu tập trong Phật giáo mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn của những hành vi bất thiện của các việc ác.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/12/Nhâm Dần

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/12/Nhâm Dần

Sám hối không chỉ là phương pháp tu tập trong Phật giáo mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn của những hành vi bất thiện của các việc ác.

05/01/2023

144 Lượt xem

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 08/12/Nhâm Dần

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 08/12/Nhâm Dần

Sám hối chuyển hóa🞄 31/12/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/11/Nhâm Dần (tức ngày 07/12/2022)

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/11/Nhâm Dần (tức ngày 07/12/2022)

Sám hối chuyển hóa🞄 07/12/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/10/Nhâm Dần (tức 23/11/2022)

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/10/Nhâm Dần (tức 23/11/2022)

Sám hối chuyển hóa🞄 23/11/2022

Sám hối không chỉ là phương pháp tu tập trong Phật giáo mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn của những hành vi bất thiện của các việc ác.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/9/Nhâm Dần

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/9/Nhâm Dần

Sám hối chuyển hóa🞄 24/10/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức ngày 14/5/2022)

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức ngày 14/5/2022)

Trực tuyến🞄 14/5/2022

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức ngày 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/10/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/10/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 18/11/2021

Chúng ta sống ở đời, ai cũng có những lỗi lầm nhưng biết nhận ra lỗi mà sửa sai thì không bao giờ là muộn và sẽ luôn được mọi người tôn kính.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 08/10/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 08/10/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 12/11/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/9/Tân Sửu

[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/9/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 19/10/2021

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/6/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/6/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 07/8/2021

Bạn đã tham gia thời khóa sám hối của chùa chưa? Hãy cùng theo dõi và chia sẻ video cho bạn bè để nhiều người được biết về thời khóa sám hối chuyển hóa của chùa...

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/6/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/6/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa🞄 23/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/5/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/5/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 09/7/2021

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/5/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/5/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 23/6/2021

Sám hối là một trong những pháp tu tập trong Phật giáo, nó không những là phương pháp tu tập mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn...

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/4/Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/4/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 09/6/2021

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 29/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.