trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Sám hối cuối năm - các bài viết về Sám hối cuối năm, tin tức Sám hối cuối năm

Sám hối cuối năm | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Sám hối không chỉ là phương pháp tu tập trong Phật giáo mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn của những hành vi bất thiện của các việc ác...

Sám hối cuối năm | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Sám hối cuối năm | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Sám hối không chỉ là phương pháp tu tập trong Phật giáo mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn của những hành vi bất thiện của các việc ác...

31/01/2022

236 Lượt xem