trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
sám hối mẹ cha - các bài viết về sám hối mẹ cha, tin tức sám hối mẹ cha

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi nhạc phẩm trong video sau đây...

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi nhạc phẩm trong video sau đây...

17/4/2021

55 Lượt xem