trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Thứ Bảy, 24/7/2021

tức 15/6 Tân Sửu
sám hối tiêu trừ tội lỗi - các bài viết về sám hối tiêu trừ tội lỗi, tin tức sám hối tiêu trừ tội lỗi